SAKARYA GEYVE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Aralık Ayı DÖGEP Toplantısı Yapıldı

Aralık Ayı DÖGEP Toplantısı Yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını Geyve Sultan Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Özcan DEMİRTAŞ gerçekleştirdi. Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Mustafa YILMAZ toplantıda "İbadet konuları nasıl işlenilir? İbadet konuları öğrencilere nasıl anlatılır ? " vb. konularda sunum yaptı. Özellikle namaz , hac , oruç ve zekat ibadetlerinin toplumsal fonksiyonları anlatıldı. Namazın bireysel ve toplumsal faydaları üzerinde duruldu.

İBADET KONULARINI NASIL ÖĞRETELİM

Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, 1) Öğretim Programında ibadet öğretimi ile ilgili konular, "İslam'ın Beş Temeli" ünitesi içerisindedir. Bu ünitede "Kelime-i Şehadet", "Namaz", Zekât", "Oruç" ve "Hac" konularına yer verilmiştir. Bu ünitede uygulama ile ilgili yorum farklılıklarının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ancak Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, 1) Öğretim Materyalinde "Namaz", "Zekât", "Oruç" ve "Hac" konuları ile ilgili herhangi bir farklı yoruma yer verilmemiştir. Ancak bazı konuların anlatımında Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınmıştır. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, 2) Öğretim Programında ise ibadet öğretimine "İslam'da İbadetler" ünitesinde değinilmiştir. Bu ünite içerisinde "Namaz (Namazın Önemi, Namazın Kılınışı)", "Zekât (Zekâtın Önemi, Zekâtın Verilişi)", "Oruç (Orucun Önemi, Oruç Çeşitleri, Oruç Tutarken Nelere Dikkat Edilmelidir)", "Hac ve Kurban (Haccın Önemi, Hacla İlgili Kavramlar, Kurban ve Önemi)" konuları bulunmaktadır. Bu ünitede uygulama ile ilgili yorum farklılıklarının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, 2) Öğretim Materyalinde "Namaz", "Oruç" "Haccın Önemi" ve "Hacla İlgili Kavramlar" konusunda daha çok Hanefi mezhebinin görüşleri esas alınmıştır. "Zekât" konusunda Hanefi yorumu çağrıştıran ifadeler olsa da hiçbir yorum farklılığından açıkça bahsedilmemiştir

                   Komisyon tarafından hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf Ders Kitaplarında bu ünitede konuların anlatımı ayet ve hadis temellidir. Bu da içeriğin oluşturulmasında Kur'an ve Sünnet temelli bir din anlayışının esas alındığını göstermektedir. Açıkça bahsedilmese de Hanefi mezhebinin esaslarının dikkate alındığı görülmektedir.

                Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam, 1) Öğretim Materyalinde "İbadet Hayatı" ünitesi içerisinde "Namaz (Namazın Önemi, Namazın Kılınışı)", "Zekât (Zekâtın Önemi, Zekâtın Verilişi)", "Oruç (Orucun Önemi, Oruç Çeşitleri, Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler)", "Hac ve Kurban (Haccın Önemi, Hacla İlgili Kavramlar, Kurban ve Önemi)" konuları bulunmaktadır. Öğretim Materyalinde "Namaz" konusunda bazı yorum farklılıkları ile ilgili bilgiler yere verilmiştir. Bazı konularda ise farklılıklar olmasına rağmen Hanefi mezhebi dikkate alınarak konular anlatılmıştır. Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam, 1) Öğretim Materyalinde "Zekât" ve "Oruç" konusunda ise mezheplerin farklı görüşleri olduğu belirtilmemiştir. Ancak verilen bazı bilgiler mezhepler arasında tartışmalı olan bilgilerdir. "Hac ve Kurban" konusunda bazı yorum farklılıklarına dikkat çekilmiştir. Yer verilen bazı görüşler ise sadece Hanefilere aittir.                      

                Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam, 1) Öğretim Materyalinde konular genellikle Hanefi mezhebine göre anlatılmakta, eğer bir yorum farklılığı varsa Temel Dini Bilgiler Dersi ile DKAB Derslerinde İbadet Öğretiminin İçerik Açısından Karşılaştırılması bu farklılığa ilgili mezhebin ismi verilerek değinilmektedir. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, II) ile Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam, I) Öğretim Programlarında ve Materyallerinde ünitelerin ismi birbirinden farklı olmasına rağmen yer verilen konular ve bu konuların alt başlığı birbiriyle aynıdır. Bu durum program açısından çok uygun gözükmemektedir. Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam, 2) Dersi Öğretim Programında yorum farklılıklarına değinilmesi ile ilgili herhangi bir bilginin bulunmaması; Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam, 2) Öğretim Materyaline de yansımış, hiçbir şekilde yorum farklılıklarına değinilmemiştir. Ortaokul Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programında yorum farklılıklarına yer verileceği belirtilen ibadetler ile ilgili üniteler, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında,  "İbadet" öğrenme alanında "İslam'da İbadetler" ünitesi içerisindedir. Bu ünitede yer verilen konular ise "İnanç-İbadet İlişkisi", "Başlıca İbadetler", "Namaz", "Oruç", "Zekât", "Hac", "Kurban" ile "Salih Amel"dir.

              Temel dini konuları Kuran ve sünnet merkezli ele almak bunun göstergesi kabul edilebilir. Bununla birlikte bu yaklaşıma uyma konusunda Kuran ve sünnet merkezli yaklaşıldığı belirtilirken belli bir yorumun tercih edilmesi ve bunun yanında bazı yorumlara da yer verilmeye başlanması gibi bazı eleştirilebilecek hususlar vardır. Her ne kadar din öğretiminde gerek din kültürü kapsamında olan bir ders olsun gerekse belli bir dini esas alan bir din dersi olsun muhatap olunan öğrenen kitlenin belirgin olan çoğunluğunu esas almak normal kabul edilse de öğrenen kitle arasında yer alanların ya ortak ders içinde ihmal edilmemesi ya da ayrı ders imkanına sahip olmaları ilke edinilmektedir. Bu ilke açısından değerlendirildiğinde her iki derste de bazı eksiklikler olduğu belirtilebilir. Her iki derste de Hanefi mezhebinin görüşlerinin biraz daha yoğunlukta olması eksiklikler arasında gösterilebilir. Bununla birlikte Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Materyallerinde yer verilen bazı bilgilerin, mezhepler arasında tartışmalı olduğu göz önünde tutulursa farklı yorumlara kısmen değinildiği ifade edilebilir.

08-01-202008-01-202008-01-202008-01-202008-01-202008-01-202008-01-202008-01-202008-01-202008-01-2020

 

HÜKÜMET KONAĞI GEYVE/SAKARYA - 02645175246

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.