SAKARYA GEYVE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okuryazarlık Seferberliği

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşleri Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde, Okuryazarlık Seferberliği başlatılması planlanmıştır.

           Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

           Seferberlik çalışmalarının yürütülmesi, Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kaymakamlıkların sorumluluğundadır. Kampanyaya ilişkin çalışmalar valilerin ve kaymakamların ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer görevliler tarafından uyum içinde yürütülecektir. Bu bakımdan; 5 Şubat 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştır:

Okuryazarlık Seferberliğinin ilk dönemi 5 Şubat 2018 ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu kapsamda İlimizde aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır;

1. 05-19 Şubat 2018 tarihleri arasında tüm ilçelerimizde kaymakamlıkların sorumluluğunda ilçe milli eğitim müdürlükleri, ilçe müftülükleri, muhtarlıklar ve halk eğitimi merkezlerince ilçede okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda;

            a. Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri, yazı ekinde gönderilen formları kullanmak suretiyle (Form-1, Form-2, Form-3) tüm okullar düzeyinde çalışma yapacaktır. (Form-1) okul müdürlükleri tarafından öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp tüm öğrencilere dağıtılarak aileler tarafından doldurulması sağlanacaktır. Öğrencilerden toplanan (Form-1)’ler okul idareleri tarafından, mükerrer olabilecek kayıtlar elenerek (Form-2)’ye Excel formatında icmal edilerek aktarılacak ve bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne dijital ortamda gönderilecektir. İlçe milli eğitim müdürlükleri okullardan gelen (Form-2)’leri, icmal ederek (Form-3)’e Excel formatında aktaracaklardır. Bir örneğini ilçelerindeki halk eğitimi merkezlerine göndereceklerdir.

            b. Kaymakamlıklar tarafından (Form-4) tüm muhtarlıklara gönderilecektir. Muhtarlıklar yapacakları çalışmalar sonucunda ulaştıkları okuma yazma bilmeyen vatandaşların bilgilerini ilgili forma işleyerek ilçelerindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştıracaklardır.

            c. Kaymakamlıklar tarafından (Form-5) kendilerine bağlı müftülüklere gönderilecektir. Müftülükler cami imamları ve kur’an kursu öğreticileri aracılığıyla yapacakları çalışmalar sonucunda ulaştıkları okuma yazma bilmeyen vatandaşların bilgilerini ilgili forma işleyerek ilçelerindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştıracaklardır.

           d. Kaymakamlıklar bünyelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla hasta ve yaşlı olup, eğitim kurumlarına ulaşamayacak olan vatandaşlarımız ziyaret edilerek, yerinde eğitim vermek için gerekli önlemleri alacaklardır.

           e. Kaymakamlıklar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan şiddet önleme ve izleme merkezi kanalı ile kadın konuk evlerinde çalışma yaparak, okuma-yazma bilmeyenlerin tespitini yaparak hizmet sunacaklardır.

           f. Cezaevi bulunan ilçelerde okuma yazma bilmeyen tutuklu ve hükümlülere yönelik çalışmalar ilgili halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

            g. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri kendilerine ulaşan tüm formları Excel formatında birleştirerek mükerrerleri çıkartıp (Form-6)’ya aktaracaklardır. Bir örneğini bağlı bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerine, bir örneğini de Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayatboyuogrenme54@meb.gov.tr adresine formatı bozmadan göndereceklerdir.

           h. Tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri kurs programlarının en geç 05.03.2018 tarihine kadar başlatılmasını sağlayacaklardır. 

          ı. Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımının yapılması için, yerel basın imkanlarının kullanılması, belediyeler aracılığı ile anonsların yapılması, camilerde Cuma vaazlarında konuya yer verilmesi, kırsal yerlerde müftülüklerin kontrolünde minare hoparlörlerinden anonslar yapılması, halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından hastane, cami, pazar yerleri ve AVM gibi yerlerde stant açılması, broşür dağıtılması, milli eğitim müdürlükleri ve bağlı okul/kurumların web sayfalarında konunun duyurulması, belediyelerin reklam panolarında ve billboardlarda okuryazarlık seferberliğinin tanıtımının yapılması, çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, işyerlerinin desteği sağlanarak faaliyetler en verimli şekilde yürütülecektir. 

          i. Görevlendirilecek sınıf öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü´nün 08.12.2014 tarihli ve 6192975 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre belirlenecektir.

        j. Kursların 05.03.2018 tarihinde başlayıp en geç 11.05.2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlaması yapılacaktır.

2. Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin ücretleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar´a göre ödenecektir.

3. I. Kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere törenle “Okur Yazarlık Belgesi” verilecektir. Bu kapsamda ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli koordinasyonu yapacaklardır.

4. Seferberlik kapsamında açılacak kursların tanıtımı için hazırlanacak radyo ve televizyon programları, pankart, afiş ve her türlü ilanlarda başvuru birimi olarak halk eğitimi merkezleri ve okullar gösterilecektir.

5. Kurslar halk eğitimi merkezi müdürlükleri organizasyonunda yürütülecek ve okuryazarlık belgeleri E-yaygın sistemi üzerinden verilecektir.

6. Seferberlik sırasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan   “Yetişkinler Okuma Yazma ve Temel Eğitim Programı (1. ve II. Kademe)” ve öğretim materyalleri kullanılacaktır.

7. Tüm okullar tarafından başvuru alınacak olup halk eğitim merkezleri ile iletişim halinde olunacaktır. Gerektiğinde seferberlik kapsamında o okullarda kurslar açılabileceği gibi müftülükler ve muhtarlıklar tarafından gelecek kurs açma talepleri de halk eğitim merkezleri tarafından değerlendirilecektir.

8. Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların önündeki engelleri kaldırmaya yönelik, kampanyaya destek veren kurum, kuruluşlar ve gönüllüler ile mahallinde çözüm üretilmesi sağlanacaktır.

9. Seferberlik kapsamında açılacak kursların işleyişi ile ilgili usul ve esaslar 2841 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile buna bağlı olarak mevcut mevzuata göre yürütülecektir.

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında açılan kurslar vali, kaymakam, il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından titizlikle izlenecektir. Kampanya sonucuna ilişkin raporlar hazırlanarak kurs bitiminde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

HÜKÜMET KONAĞI GEYVE/SAKARYA - 02645175246

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.